Print 2 Phone

A nyomtatás az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy a fontos dokumentumokat mindenhova magunkkal tudjuk vinni. A Print 2 Phone-nal ez még egyszerűbbé válik azáltal, hogy valódi papír helyett lehetővé teszi a mobiltelefonra való virtuális nyomtatást. Az első verzió iOS és Mac OS X platformokon már elérhető, az Android és Windows verziók pedig kiadás előtt állnak. További információk a Print 2 Phone bemutató oldalán találhatók.


Ustream Live Mobilizer

A Ustream Live Mobilizer zenészek, előadóművészek számára teszi lehetővé, hogy egy webes felületen összeállíthassanak maguknak egy testreszabott iPhone alkalmazást, aminek tartalma folyamatosan frissíthető. A Hollywood Records által kiadott hivatalos Miley Cyrus alkalmazás az első, ami Live Mobilizerrel készült.


Virtuális tárgyak valósidejű térbeli illesztése külső kamerás képre

Konzulens: Dr. Nepusz Tamás

A világ megfigyelésére használt elsődleges érzékszervünk a szemünk. Ha a valós világot utánozni szeretnénk, elsőként a szemünkkel kell elhitetnünk, hogy a látvány valóságos. Ez számtalan esetben sikerül is, gondoljunk csak a filmipar néhány klasszikus példájára, ahol sokszor nem tudjuk eldönteni, hogy egy jelenetben hol van a számítógépes grafika és a valóság határa. Enélkül sok film sikere kérdésessé is válna. A filmipar azonban csak a legismertebb példák egyike, ahol a valós és virtuális világ keveredik és kölcsönösen kiegészíti egymást, említhetnénk még számtalan más területet, ahol a témakör kutatása folyik.

Ahhoz, hogy egy valós jelenetbe számítógépes grafikával készült modelleket tudjunk illeszteni, pontosan rekonstruálnunk kell a jelenetet rögzítő kamera mozgását, tulajdonságait. Az első ilyen irányú próbálkozásoknál a kamerát rögzített, előre ismert pályákon mozgatták, így tudták meghatározni a viszonylag pontos helyzetét minden időpillanatban. Ez a módszer azonban meglehetősen korlátozott lehetőségeket biztosított, a megoldást pedig olyan eljárások hozták, melyek pusztán a felvett képszekvenciából elő tudják állítani az azt rögzítő kamera paramétereit akár utófeldolgozási lépésben, akár valós időben. Ezáltal vált lehetővé, hogy gyakorlatilag bármilyen videóra virtuális tárgyakat tudjunk illeszteni. Az ezt megvalósító rendszereket, illetve magát a tárgyterületet "augmented reality"-nek nevezzük, amit leginkább kiterjesztett- vagy kibővített valóságként lehetne fordítani.

Dolgozatomban áttekintem ezen rendszerek elméleti hátterét és gyakorlati alkalmazását egy lehetséges megvalósításon keresztül. Munkám során a kiterjesztett valóság rendszerek minden lényegesebb komponensével foglalkozom: alkalmas módszert adok a valós kamerák mozgásának és perspektivikus leképzésének rekonstruálására, majd ezen paraméterek ismeretében a kamera által látott képre számítógépes grafikával előállított modellek rajzolását megvalósító modult tervezek, amely a valós és virtuális tárgyak takarási viszonyait helyesen jeleníti meg. Munkám részeként a megtervezett rendszert implementáltam, és egy, a rendszer képességeit bemutató demo alkalmazást készítettem.

LetöltésAz Egy becsületbeli ügy című film érveléstechnikai elemzése

Előadó: Dr. Tanács János

Dolgozatom témájának megválasztása során mindenképpen olyan témakörökben gondolkodtam, ahol két ellentétes álláspont ütköztetésének elemzése a feladat. Ezen témakör klasszikus példája a bírósági tárgyalás, melyben a vád és a védelem álláspontja áll egymással szemben. Ilyen szituációk leginkább csak a filmvásznon vannak elérhető közelségben, ezért is kerestem a filmek között olyat, mely ezt a témát dolgozza fel. Több film mérlegelése után választásom a címben említett Egy becsületbeli ügyre (angol címe: A Few Good Men) esett, mivel a benne szereplő viták elemzése során az érveléstechnikai apparátus számos elemét be lehet mutatni.

Letöltés